Tag Archives: พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน พวงหรีดแห่งความคุ้มราคา นำไปใช้คุณประโยชน์ต่อได้

พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความระลึกถึงรูปแบบใหม่ที่ หรีด ณ วัด กระหยิ่มใจนำเสนอ เป็นการวางแบบโดยการนำของใช้ของสอยอย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้รากฐานในชีวิตทุกคนมาปรับใช้รวมทั้งปรับปรุงให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดในหลายด้าน อีกทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดปริมาณขยะจากการใช้พวงหรีดที่สลายตัวยาก รวมทั้งด้านคุณภาพชีวิต เพราะเหตุว่าเมื่อเสร็จสมบูรณ์พิธีการสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด ผู้ที่ขาด หรือผู้ที่อยากต่อได้ด้วยเหมือนกัน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อนของเรา มีให้ทุกคนเลือกถึง 8 ต้นแบบ แต่ละแบบถูกประดับโดยการใช้ช้อนกลางสแตนเลสอย่างยอดเยี่ยม ปริมาณ 40 คัน งาม นำสมัย เป็นผู้แทนแสดงความระลึกถึงผู้ตายได้อย่างสมเกียรติทีเดียว

พวงหรีดช้อน